Forsikringsgiver og formalia

Bak etableringen av Winterbergh er det mye erfaring og kompetanse.  De fleste ansatte er medeiere.  Winterbergh er heleid av WaterCircles Forsikring ASA. De ansatte som møter kundene er de viktigste aksjonærene.  Det er de som er nærmest kundene, og som vil bidra til utvikling av selskapet på sikt. 

Lov om forsikringsformidling av 1.1.2006 setter bl.a. visse krav til hvilke opplysninger et forsikringsagentur må gi om seg selv.

Winterbergh forsikring er merkenavn utviklet av:

Watercircles Norge AS
Strandveien 50, Godthaab
Postboks 451, 1327 Lysaker

Organisasjonsnummer 995 544 830

Watercircles Norge AS er oppført i Enhetsregisteret og Finanstilsynets konsesjonsregister.
Andre merkenavn til Watercircles Norge AS er WaterCircles forsikring.

Forsikringsgiver fremkommer i forsikringsbeviset. For de aller fleste forsikringer er If skadeförsäkring AB forsikringsgiver.

  • Forsikingsagenturet yter ikke rådgivning basert på objektiv analyse.
  • Forsikringsagenturet mottar en forholdsmessig andel av premien som provisjon fra forsikringsgiverne for formidling av avtalen. Forsikringsagenturet har ikke direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10 % av stemmerettigheten eller kapitalen i et forsikringsselskap.
  • WaterCircles Norge AS er heleid av WaterCircles Forsikring ASA (forsikringsselskap).